ΑΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 1.04.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 1/04/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου εβδομαδιαίου προγράμματος)Κ. ΑΧΑΪΑ : Καθαρισμός ...
Περισσότερα

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 22.02.2022

        ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 22/02/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΩΝ Επιδιόρθωση ασφαλτοτάπιτα με ψυχρή πίσσα σε κεντρικούς ...
Περισσότερα

Ημερήσιο πρόγραμμα εργασιών 11.02.2022

        ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 11/02/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΩΝ ΝΙΦΟΡΑΙΙΚΑ: Διάνοιξη γρανών – Τσάπα/ φορτηγόΚ. ΑΧΑΪΑ: ...
Περισσότερα

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 31-03-2021

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΩΝ ΒΟΥΠΡΑΣΙΟ: Καθαρισμός χαντακιών – Τσάπα ΓΟΜΟΣΤΟ: Πλακόστρωση πεζοδρομίου ΧΑΪΚΑΛΙ: Ελαιοχρωματισμός Κ.ΑΧΑΪΑ: Συντήρηση με μπετόν σε πεζοδρόμιο Παραλίας ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ: Τοποθέτηση ...
Περισσότερα

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 3-03-2021

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΩΝ ΜΥΡΤΟΣ: Πλακόστρωση ΧΑΪΚΑΛΙ: Κοπή κλαδιών ΣΑΓΑΙΙΚΑ: Διάνοιξη χαντακιών – Τσάπα / Φορτηγό 2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμμάτων Κ.ΑΧΑΪΑ: ...
Περισσότερα

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 2-03-2021

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΩΝ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΕΪΚΑ: Ολοκλήρωση Πλακόστρωσης πλατείας ΣΑΓΑΙΙΚΑ: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου ΧΑΪΚΑΛΙ: Ελαιοχρωματισμός Δημοτικού Σχολείου ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ: Επίστρωση αγροτικών δρόμων με χαλίκια ...
Περισσότερα

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 1-03-2021

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΩΝ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ: Συντήρηση αγροτικών δρόμων  – Επίστρωση με χαλίκια 2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμμάτων Κ.ΑΧΑΪΑ: Καθαρισμός  & Διαμόρφωση παραλίας ...
Περισσότερα

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 26-02-2021

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΩΝ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΕΪΚΑ: Πλακόστρωση πλατείας ΣΑΝΤΟΜΕΡΙ (Πολύλοφος): Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ΛΑΠΠΑ: Ελαιοχρωματισμός Ιερού Ναού 2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμμάτων Κ.ΑΧΑΪΑ: ...
Περισσότερα

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 25-02-2021

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΩΝ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΕΪΚΑ: Πλακόστρωση πλατείας ΛΑΠΠΑ: Ελαιοχρωματισμός Ιερού Ναού ΣΑΓΑΙΙΚΑ: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου 2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμμάτων Κ.ΑΧΑΪΑ: ...
Περισσότερα

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 24-02-2021

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΩΝ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΕΪΚΑ: Πλακόστρωση πλατείας ΛΑΠΠΑ: Ελαιοχρωματισμός Ιερού Ναού 2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμμάτων Κ.ΑΧΑΪΑ: Καθαρισμός  & Διαμόρφωση παραλίας – ...
Περισσότερα
Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων