Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΕΡΓΩΝ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΕΪΚΑ: Πλακόστρωση πλατείας
ΛΑΠΠΑ: Ελαιοχρωματισμός Ιερού Ναού
2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμμάτων
Κ.ΑΧΑΪΑ: Καθαρισμός  & Διαμόρφωση παραλίας – Τσάπα / Φορτηγό / Χορτοκοπτικά / Πεζοπόρο τμήμα
Κ.ΑΧΑΪΑ: Καθαρισμός δρόμων – Πεζοπόρο τμήμα
ΧΑΡΑΥΓΗ: Κοπή δέντρων
3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ.ΑΛΙΣΣΟΣ – Α.ΑΛΙΣΣΟΣ – ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ:  Έλεγχος ηλεκ/σμού και αντικατάσταση καμμένων λαμπτήρων – Καλαθοφόρο
4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αυτοψίες αντιπλημμυρικών έργων
5. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. Κ.ΑΛΙΣΣΟΣ: Αποκατάσταση βλάβης αγωγού

24.02.2021_ΔΔΑ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ