ΔΕΥΑΔ

Πληροφορίες

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δυμαίων Η Δημοτική Αρχή του νεοσύστατου Δήμου Δυτικής Αχαΐας, προχώρησε στην ίδρυση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δυμαίων (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/11 Απόφαση Δ.Σ. Δυτικής Αχαΐας), βάζοντας σαν κύριο στόχο την ολοκληρωμένη, συνετή, αποτελεσματική και ποιοτική διαχείριση του κυκλώματος ύδρευσης και αποχέτευσης στον Δήμο μας. Με την ίδρυση της ΔΕΥΑ Δυμαίων, η Δημοτική Αρχή φροντίζει ώστε οι αρχές που θέλουν το νερό ως κοινωνικό αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα να γίνουν δέσμευση έναντι όλων των Δημοτών της. Θεωρεί το νερό ως το πιο σημαντικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται στους πολίτες σε επαρκείς ποσότητες και στην κατάλληλη ποιότητα. Αντιμετωπίζει το νερό ως μη αστείρευτη κληρονομιά και κάθε σταγόνα πολύτιμη, επικεντρώνοντας τις ενέργειες της στην κατεύθυνση της ορθολογικής του  διαχείρισης.

Οφείλουμε ή καλύτερα επιβάλλεται, καθοδηγούμενοι από την εκτίμηση ότι το νερό είναι πολύτιμο αγαθό, να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, αφενός μεν ότι πρέπει να περιορίσουμε τις σπατάλες και τις καταχρήσεις του στις καθημερινές μας δραστηριότητες και αφετέρου δε ότι απαιτείται να διασφαλίσουμε τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά που διαφυλάττουν την υγιεινή μας διαβίωση, ούτως ώστε να μην μας λείψει ποτέ. Το νερό είναι πολύτιμο. Η υποχρέωση για την εξοικονόμηση του είναι υποχρέωση όλων μας.

Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από Επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από:

  1. Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, εκ των οποίων ο ένας θα προέρχεται από την Μειοψηφία.
  2. Δύο (2) Δημότες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με γνώση σχετική με το αντικείμενο της επιχείρησης.
  3. Σε περίπτωση που η επιχείρηση θα απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων, οπότε μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των δημοτών που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις τις δικαστικές ή εξώδικες. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του. Ο Εκπρόσωπος των εργαζομένων μαζί με τον αναπληρωτή του εκλέγονται από την Γενική τους Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία στην αρχή κάθε Δημοτικής Περιόδου και πριν τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη.

Η νεοσύστατη ΔΕΥΑ Δυμαίων φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει τους κατοίκους της περιοχής στα ζητήματα αυτά, αλλά και να ξεκινήσει μια σειρά έργων για την προστασία των αποθεμάτων, τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της ποσότητας του παρεχόμενου νερού. Αξιοποιώντας συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, εθνικούς αλλά και ιδίους πόρους θα προχωρήσει στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος έργων για την ευόδωση των σχεδίων αυτών. Έτσι πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουμε σημαντικά στην εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας και ποιότητας νερού, αλλά και όλων εκείνων των παραμέτρων ενός υγιούς περιβάλλοντος, ικανού να συντηρήσει μια αποδεκτή ποιότητα ζωής για τις επόμενες γενιές, επιτυγχάνοντας παράλληλα τον πολυπόθητο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας.

Σχετικά νέα - Ενημέρωση και Δράσεις

ΔΕΥΑΔ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Τ.Κ. KATΩ AXAIA

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΑXAIAΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΔ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ.
Περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Ε.Δ.Η.Ε. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 05/02/2024  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ ,ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Τ.Κ. ΣΑΓΑΙΙΚΑ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
Περισσότερα
Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων