Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΕΡΓΩΝ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΕΪΚΑ: Πλακόστρωση πλατείας
ΛΑΠΠΑ: Ελαιοχρωματισμός Ιερού Ναού
ΣΑΓΑΙΙΚΑ: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου
2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμμάτων
Κ.ΑΧΑΪΑ: Καθαρισμός  & Διαμόρφωση παραλίας – Χορτοκοπτικά / Πεζοπόρο τμήμα
Κ.ΑΧΑΪΑ: Καθαρισμός δρόμων – Πεζοπόρο τμήμα
ΧΑΡΑΥΓΗ: Κοπή δέντρων
Κ.ΑΛΙΣΣΟΣ – ΡΙΟΛΟ: Συλλογή σκουπιδιών – Τσάπα / Φορτηγό
3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αυτοψίες αντιπλημμυρικών έργων
5. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΑ: Αποκατάσταση βλάβης αγωγού Φ110
ΛΑΠΠΑ: Αυτοψία βλάβης
ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: Αυτοψία

25.02.2021_ΔΔΑ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ