Πληρωμές

Οι πολίτες που επιθυμούν να πληρώσουν ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ OΦΕΙΛΕΣ προς το Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

Μπορούν να εξοφληθούν με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

(Α). ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ Οικονομικής Υπηρεσίας (Δεξαμενού 36, Πλησίον Γυμνασίου, Κάτω Αχαία, 25200)

(B). Web – Banking στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ: GR70 0172 5240 0055 2405 5166 240

ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5524 055166 24

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων