Η Πύλη του Πολίτη

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, δείτε που μπορείτε να τα καταθέσετε και αν υποστηρίζεται ηλεκτρονική υποβολή.

Για οποιαδήποτε:

  • δήλωση στο Ληξιαρχείο
  • έκδοση Ληξιαρχικής πράξης
  • ενέργεια στο Δημοτολόγιο
  • έκδοση πιστοποιητικού από το Δημοτολόγιο

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση από τον/την ενδιαφερόμενο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου υγείας ή άδειας οδήγησης). Τα παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται από το Δημόσιο αναζητούνται αυτεπάγγελτα.

Ατομικά
Πιστοποιητικά

Γέννησης, Εντοπιότητας, Ιθαγένειας, Ταυτοπροσωπίας, Μόνιμης Κατοικίας...

Οικογενειακά
Πιστοποιητικά

Οικογενειακής κατάστασης για κάθε νόμιμη χρήση, Οικογενειακής κατάστασης τύπου ΟΓΑ...

Μητρώα
Αρρένων

Αδηλώτου, Διόρθωσης (πατρωνύμου, μητρωνύμου κλπ), Εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων...

Άλλες
Βεβαιώσεις

Βεβαίωση πρώτης ηλεκτροδότησης, Βεβαίωση διόρθωσης τετραγωνικών, Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ...

Αδειοδοτήσεις
Επιχειρήσεων

Οικονομικές Συναλλαγές

Έρχεται
Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων