Πρόσκληση σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε την Εικοστή Πέμπτη(25 η ) Μαίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας, που βρίσκεται στο 1 ο όροφο του σχολικού συγκροτήματος, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του
Ν.4555/18, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της έγκρισης της 3 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής Αχαΐας, έτους 2022.
Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων