ΑΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 2η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια περιφοράς)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 2 η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 με ώρα έναρξης 13:00΄ έως 15:00΄. Η συνεδρίαση θα …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την τριακοστή (30 η ) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄ σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την εικοστή ογδόη (28η) Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 ́ σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του …

Περισσότερα

Προσκλήσεις σε (ειδική και τακτική) συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την ενάτη (9 η ) Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και …

Περισσότερα

Προσκλήσεις σε (ειδική και τακτική) συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την δευτέρα (2 α ) Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου & Εισηγήσεις

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την εβδόμη (7 η ) Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00΄ σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την εικοστή τετάρτη (24 η ) Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄ σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την δεκάτη (10 η ) Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄ σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την τριακοστή (30 η ) Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00΄ σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε έκτακτη (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την εικοστή έκτη (26 η ) Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄ σε έκτακτη (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου …

Περισσότερα
Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων