ΑΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σε Ειδική και τακτική(δια ζώσης) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου & εισηγήσεις

Περισσότερα

Προσκλήσεις σε ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Περισσότερα

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την ογδόη (8η) Μαϊου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30΄ σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, η …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την τρίτη (3η) Μαϊου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄ σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την εικοστή πέμπτη (25η) Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30΄ σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την ενδεκάτη (11η) Απριλίου 2023, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 14.30΄ σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την τρίτη (3η) Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄ σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση (δια ζώσης), του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την 22 α Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την εικοστή (20η) Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄ σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την ογδόη (8η) Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής …

Περισσότερα
Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων