Ολοκληρώθηκε η ριζική ανακατασκευή της οδού Φιλοποίμενος στην Κ. Αχαΐα και παραδόθηκε σε χρήση

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ριζικής ανακατασκευής της οδού Φιλοποίμενος στην Κάτω Αχαΐα που δόθηκε σε χρήση.

Το τμήμα της οδού που ανακατασκευάστηκε παρουσίαζε εκτεταμένες καθιζήσεις λόγω προβληματικής απορροής των όβριων υδάτων, της έλλειψης φρεατίων αλλά και της αυθαίρετης κατασκευής των πεζοδρομίων.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιελάμβαναν την καθαίρεση των υπαρχόντων πεζοδρομίων και την κατασκευή νέων πεζοδρομίων, κρασπέδων και ρείθρων, την ανακατασκευή του οδοστρώματος και την κατασκευή των κατάλληλων φρεατίων για την απορροή των υδάτων σε υφιστάμενο αγωγό κατά μήκος της οδού.

Με τις εργασίες αυτές δόθηκε οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε για καιρό τόσο τους μόνιμους κατοίκους της Φιλοποίμενος όσο και τους διερχόμενους από αυτήν.

(Φώτο: Η οδός Φιλοποίμενος πριν και μετά την ανακασκευή της)

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων