Ολοκληρώθηκε η ριζική ανακατασκευή της οδού Φιλοποίμενος στην Κ. Αχαΐα και παραδόθηκε σε χρήση

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ριζικής ανακατασκευής της οδού Φιλοποίμενος στην Κάτω Αχαΐα που δόθηκε σε χρήση. Το τμήμα της οδού που ανακατασκευάστηκε παρουσίαζε εκτεταμένες καθιζήσεις λόγω προβληματικής απορροής των όβριων υδάτων, της έλλειψης φρεατίων αλλά και της αυθαίρετης κατασκευής των πεζοδρομίων. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιελάμβαναν την καθαίρεση των υπαρχόντων πεζοδρομίων και την κατασκευή νέων πεζοδρομίων, […]

Ολοκληρώθηκε η ριζική ανακατασκευή της οδού Φιλοποίμενος στην Κ. Αχαΐα και παραδόθηκε σε χρήση Read More »