ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 23/10/2020
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΥΛΟΦΟΣ (προς Αγ. Δημήτριο): Καθαρισμός Δρόμου – Grader
Κ. ΑΧΑΪΑ: Πλακόστρωση πεζοδρομίου επί της Πατρών Πύργου/Ανάληψη, Ολοκλήρωση Ελαιοχρωματισμού 2ου Νηπιαγωγείου
Α.ΑΛΙΣΣΟΣ: Αποκατάσταση οδοστρώματος με ψυχρή πίσσα
2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων
Κ.ΑΧΑΪΑ: Καθαρισμός δρόμων (Σπάσμα, Σιδ.Σταθμός) Τσάπα / Φορτγό / Χορτοκοπτικά, Απομάκρυνση μπαζών
Κ. ΑΧΑΪΑ – ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ (Δημ.Σχολείο): Καθαρισμός δρόμων  – Πεζοπόρο τμήμα
ΣΠΑΛΙΑΡΕΪΚΑ: Άσπρισμα προαύλειου χώρου Ι.Ν. Αγ.Δημητρίου
3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΑΝΤΟΜΕΡΙ – ΠΟΡΤΕΣ: ‘Ελεγχος ηλεκ/σμού και αντικατάσταση καμμένων λαμπτήρων – Καλαθοφόρο
4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Περιπολίες Πυροσβεστικών Οχημάτων
ΛΑΠΠΑ: Διαμόρφωση Δημαρχείου
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ: Κοπή επικύνδυνου δέντρου
ΜΑΡΤΖΑΚΛΕΪΚΑ: Μεταφορά νερού – Υδροφόρα
5. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. Κ. ΑΧΑΪΑ:  Διακοπές λόγω μεγάλων οφειλών – μη συμμορφούμενοι σε διακανονισμό, Αποκατάσταση βλαβών
ΛΟΥΣΙΚΑ: Ενημέρωση επικείμενων διακοπών λόγω μεγάλων οφειλών – διακανονισμοί, Αποκατάσταση βλαβών