Χρησιμα Link- Πολιτική Προστασία

Χρησιμα Link

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίαςhttp://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws.csp

ΠυροσβεστικόΣώμα: http://www.fireservice.gr

Αστυνομία :http://www.ypes-dt.gr

ΕΚΑΒ :http://www.ekab.gr

Κέντρο Δηλητηριάσεων: http://www.cc.uoa.gr/health/poisonic/RIGHT.HTML

Κέντρο Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕΕΛ) :http://www.keel.org.gr

Αστεροσκοπείο Αθηνών – Γεωδυναμικό Ινστιτούτο: http://www.gein.noa.gr

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τομέας Γεωφυσικής – Γεωθερμίας                                                                      Τμήμα Γεωλογίας:http://www.geophysics.geol.uoa.gr

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Γεωλογίας: http://www.geo.auth.gr

Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Σεισμολογίας: http://seismo.geology.upatras.gr/

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws.csp

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών: http://www.ecpfe.gr

ΟΑΣΠ: http://www.oasp.gr

ΙΤΣΑΚ: http://www.itsak.gr