26 Σεπτεμβρίου 2014

Τριμηνιαίες εκθέσεις αποτελεσμάτων προϋπολογισμού 2014 (Α’ και Β’ τρίμηνο 2014)

Τριμηνιαίες εκθέσεις προϋπολογισμού έτους 2014 (Α’ και Β’ τρίμηνο 2014)

Τριμηνιαίες εκθέσεις αποτελεσμάτων προϋπολογισμού 2014 (Α’ και Β’ τρίμηνο 2014) Read More »

Κ.Ε.Π. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών – Μάθε τι προσφέρουν

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ή αλλιώς ΚΕΠ) αποτελούν υπηρεσία τύπου one stop shoe, όπως έχει καθιερωθεί διεθνώς, δηλαδή εξυπηρέτηση από μια και μόνο θέση εργασίας) και στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και τη συνολική ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Εστιάζουν τη λειτουργία τους στη γρήγορη διεκπεραίωση των συναλλαγών των πολιτών με

Κ.Ε.Π. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών – Μάθε τι προσφέρουν Read More »

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων