Κ.Ε.Π. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών – Μάθε τι προσφέρουν

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ή αλλιώς ΚΕΠ) αποτελούν υπηρεσία τύπου one stop shoe, όπως έχει καθιερωθεί διεθνώς, δηλαδή εξυπηρέτηση από μια και μόνο θέση εργασίας) και στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και τη συνολική ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Εστιάζουν τη λειτουργία τους στη γρήγορη διεκπεραίωση των συναλλαγών των πολιτών με τους Δημόσιους Φορείς. Έτσι οι πολίτες για τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο δε χρειάζεται να τρέχουν με στις διάφορες υπηρεσίες και να ταλαιπωρούνται με πολλές μετακινήσεις. Οι πολίτες παραλαμβάνουν επί τόπου το έγγραφό τους ή ειδοποιούνται προκειμένου να παραλάβουν το πιστοποιητικό που επιθυμούν. Ακόμα δίνεται η δυνατότητα της αποστολής των πιστοποιητικών στο σπίτι μέσω ταχυδρομείου ή courier, ανάλογα με την επιθυμία του πολίτη.

Τα Κ.Ε.Π. διεκπεραιώνει, για λογαριασμό των πολιτών, περισσότερες από 400 διοικητικές διαδικασίες και παρέχει:

πληροφορίες μέσω του 1500
πληροφορίες για θέματα αλλοδαπών.
Διαμεσολάβηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες για απεμπλοκή υποθέσεων πολιτών
Καταγραφή παραπόνων, καταγγελιών πολιτών και διαβίβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, στα εποπτεύοντα Υπουργεία και στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Το σύστημα που αναπτύχθηκε βασίζεται σε δύο παράγοντες:

σε ένα πλήρως τεχνολογικά εξοπλισμένο γραφείο (Η/Υ και διαδίκτυο).
στην άμεση και ακριβής πληροφόρηση του πολίτη.

Υπηρεσίες που παρέχονται από τα Κ.Ε.Π.

Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής (παρ. 1 άρθρου 11 ν.2690/99)
Επικύρωση φωτοαντιγράφων (παρ. 2 άρθρου 11 ν. 2690/99)
Χορήγηση παράβολων, χαρτόσημων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.λ.π.
Αιτήσεις για προκηρύξεις Α.Σ.Ε.Π.
Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για την έκδοση των οποίων απαιτείται απλή και σχετικά άμεση διαδικασία. Τέτοια είναι :
Φορολογική ενημερότητα
Πιστοποιητικό γέννησης
Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ληξιαρχικές πράξεις
Πιστοποιητικό σπουδών Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και Σχολών Εμπορικού Ναυτικού
Άλλα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων (Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εθνικής Άμυνας)
Θέματα αρμοδιότητας Δήμων–Νομαρχιών
Θέματα αδειών άσκησης επαγγέλματος
Θέματα αρμοδιότητας διεύθυνσης κτηνιατρικής
Θέματα αρμοδιότητας αλιείας
Θέματα αρμοδιότητας αγροτικής ανάπτυξης
Θέματα αρμοδιότητας ασφαλιστικών ταμείων
κ.α. καθώς αναβαθμίζονται διαρκώς αναλαμβάνοντας επιπλέον υπηρεσίες και διεκπεραιώσεις.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 27.04.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 27/04/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων