Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 14.00΄, στο γραφείο Δημάρχου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.

  1. Διαμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής Αχαΐας, έτους 2023 έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 19/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.
  2. Περί λήψης απόφασης για καθορισμό του αντίστοιχου τιμήματος για την παραχώρηση θέσεων αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με την αριθ.: 1) Κ.Υ.Α.:Α.Π. 38609ΕΞ2023 (ΦΕΚ,1432.τ.Β΄ /10.3.2023), για το έτος 2023 και έως 31/12/2025, σε δικαιούμενους της παρ. 1 του άρθρ. 4 της αναφερόμενης Κ.Υ.Α., και β) των άρθρων 16 Α ΄ του Ν. 2971/2001 όπως ισχύει ή με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του Ν. 4607/2019.
    Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό μέλος.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων