Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:30΄, στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/18 και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19.

  1. Έγκριση της υπ. αριθ. 27/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. του Δήμου με την επωνυμία Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης (Ο.Τ.Α.Δ) περί: «Λήψη απόφασης σχετικά με την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΟΤΑΔ οικ. έτους 2022 και του πίνακα στοχοθεσίας».
  2. Έγκριση 2 ης τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 9342/27-9-2021 (AΔΑΜ: 21SYMV 009267126) Σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, των Σχολικών Επιτροπών Α΄ Βαθμιας & Β΄ Βαθμιας Εκπαίδευσης, του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ.).
  3. Ειδίκευση πίστωσης στον προϋπολογισμό του δήμου για την ¨ Αγορά Οικοπέδου στον Οικισμό Καλαμακίου, στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Κράλι της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για κατασκευή πλατείας¨.
  4. Έγκριση της 2 ης  παράτασης προθεσμίας του έργου ‘Διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου για τη μεταφορά υπηρεσιών του Δήμου’
  5. Έγκριση του 1 ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ‘Διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου για τη μεταφορά υπηρεσιών του Δήμου’
  6. Έγκριση του 2 ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ‘Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων’

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό μέλος.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για: την τοποθεσία

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων