Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ Β ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ