Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 και ώρα 12:30΄ στην Κάτω Αχαΐα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣΟ Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π ΗΠ Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ      

 

 Κάτω Αχαΐα 10 Ιουνίου 2016

Αριθ. Πρωτ. 9689       

 

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Πληροφ.: Αθανάσιος Ραυτακόπουλος
Τηλ.: (26930) – 25582
Fax: (26930) – 22076
Email: athraf@1321.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας1. Μυλωνά Νικ. Παναγιώτη2. Τραχάνη Ανδ. Σπυρίδωνα3. Δημόπουλο Ιωαν. Σπυρίδωνα4. Παλαιολόγο Κων. Γεώργιο

5. Γκοτσούλια Βασ. Διονύσιο

6. Στεργιόπουλο Κων. Άγγελο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 και ώρα 12:30΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (εξέδρα) που βρίσκεται στην οδό Πλατεία Δημοκρατίας 1 της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας της 10ης Ιουνίου 2016.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου.
  3. Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2016.
  4. Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής.
  5. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λακκόπετρας.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων