Ξεκίνησε η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας έχει εκκινήσει τις διαδικασίες εκπόνησης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πολυτομεακό πρόγραμμα περιφερειακής και οργανωτικής ανάπτυξης, η κατάρτιση του οποίου προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Αποτελεί το βασικό εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου ενός Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τους διαθέσιμους πόρους και τις δυνατότητές του ως οργανισμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζονται τεκμηριωμένα οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, ενώ, παράλληλα, εξειδικεύονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται υπό την ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, το οποίο και συντάσσει το σχέδιο του Προγράμματος σε συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.

Στόχος είναι το επόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας να προκύψει μέσα από διαδικασίες συμμετοχικότητας και συναίνεσης. Να αντικατοπτρίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου μας και να προτείνει ρεαλιστικές δράσεις για την ικανοποίησή τους.

Ως πρώτο βήμα της ανωτέρω διαδικασίας, ο Δήμος έχει απευθύνει πρόσκληση για διατύπωση παρατηρήσεων και προτάσεων για τη βελτίωση της αναπτυξιακής εικόνας της περιοχής μας, απαντώντας σε διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Σε επόμενη φάση του έργου, όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, επιχειρήσεις και συλλογικοί φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων