Την Παρασκευή 13 Μαρτίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε την Δεκάτη Τρίτη ( 13η ) Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Δήμου μας, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΙΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 4.076/09.03.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


1ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Οδικός Άξονας Πάτρα – Αμαλιάδα – Πύργος» ως προς την περιβαλλοντική του οριστικού σχεδιασμού του αυτοκινητοδρόμου.

            Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

2ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση ψηφίσματος αναφορικά με την λειτουργία των Πυρηνελουργίων στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.

            Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

3ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Αίτημα του Δήμου Πύργου για την μεταφορά απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Φλόκα.

            Εισηγητές: α) Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

β) Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος 2ου Αναγκαστικού Συνδέσμου.

4ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Σύναψης Τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της ΔΕΥΑ Δυμαίων και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας για τη διαχείριση ενός βυτιοφόρου από το Φορέα.

 

            Εισηγητής: Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων & 2ου Αναγκαστικού Συνδέσμου.         

5ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αναγκαιότητα Διατήρησης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας.

 

Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

6ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με την Έγκριση σύναψης συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της Ε.Ε.Α.Α. για την τοποθέτηση μπλε κωδώνων σε δημοτικούς χώρους για τη συλλογή γυάλινων συσκευασιών.

            Εισηγητής: Παλαιολόγος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

7ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με την Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

            Εισηγητής: Παλαιολόγος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

8ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Τροφίμων για τις Ανάγκες του Παιδικού Σταθμού του Ο.Τ.Α.Δ.

            Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.

9ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Λαρίσσου».

            Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

10ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της 2ης Παράτασης της Συμβατικής Προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή Διωρόφου Οικοδομής πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Ελαιοχωρίου», της Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Δύμης, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.»

            Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

11ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της Προσωρινής Μετακίνησης του χώρου στάθμευσης των ΤΑΞΙ (πιάτσα) επί της πλατείας Παπαγιαννοπούλου, κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου Κάτω Αχαΐας – Τμήμα 1».

          Εισηγητές: α) Μυλωνάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

β) Τησαρχόντος Ευάγγελος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας.

12ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση του Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες  ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 του Νόμου 4071/2012), έτους  2015.

          Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

13ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής ‘’winbank’’ με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.

          Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

14ο.            Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό εκπροσώπων του Δήμου για συναλλαγές με

την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

 

             Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

15ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της Εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου (πρώην Δημαρχείο Δύμης) με δημοπρασία.

 

             Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

16ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση των δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου.

 

             Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

17ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση διενέργειας προμήθειας σφραγίδων για τις ανάγκες του Δήμου.

 

             Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

18ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση διενέργειας προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου.

 

             Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων