Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

                                                               

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα 25 Αυγούστου 2017

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου :14597

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                           Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Τριακοστή (30η) Αυγούστου 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

 

Συνημμένα:

  1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
  2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  30ΗΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 14957/25-08-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή αιτήματος του Δήμου Ερυμάνθου για σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την υποστήριξη του από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας με υπάλληλο κατάλληλης ειδικότητας, προκειμένου για την επικαιροποίηση- τροποποίηση της  μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο “Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ. Ερυμάνθου Τ.Κ. Ερυμάνθειας” και έγκριση του σχετικού σχεδίου σύμβασης.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη «Υποβολή πρότασης με τίτλο «Επέκταση έργων ανάπλασης οικισμού Κάτω Αχαΐας – 2η Φάση Ανάπλασης» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ¨Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον¨»
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
4.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αποδοχή της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΙΦΟΡΑΙΪΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αποδοχή της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ»  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.
  Εισηγητής:   Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση ¨Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α.Δ. οικονομικού  έτους 2017¨.
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ..
7.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση ενεργειών χορήγησης Εγγυητικής Επιστολής αορίστου χρόνου καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορά στην υλοποίηση  του σχεδίου «Στέγαση και Επανένταξη  κοινωνικά ευπαθών ομάδων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» ΄΄ΕΥ ΖΗΝ ¨ (συνέχιση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» μέχρι 31-12-2017  )
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 του Δήμου (β΄ τρίμηνο 2017).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας..
9.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.
  Εισηγητής:. Γκοτσόπουλος Βασίλειος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
11.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Συγκρότηση Επιτροπής Ακαταλληλότητας ή Ασύμφορης Κυκλοφορίας Οχημάτων

 

  Εισηγητής: Οικονομόπουλος Νικόλαος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Χωροθέτηση Εγκατάστασης και Λειτουργίας Ψυχαγωγικών παιγνιδιών (Λούνα Πάρκ) προσωρινής λυόμενης κατασκευής
  Εισηγητής: Δημόπουλος Σπυρίδων,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων