Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας Τετάρτη , Έκτη ( 6η ) Ιουλίου 2016 και ώρα 20:00

Σας προσκαλούμε την Έκτη ( 6η ) Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

Συνημμένα:

  1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
  2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  6ΗΣ  ιΟΥλΙΟΥ 2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 11099/1-07-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την «Έγκριση της αριθ. 37/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΑΔ περί: “Αποδοχής και διάθεσης έκτακτης επιχορήγησης ποσού 9.000,00 Ευρώ από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας”».

 

  Εισηγητής:  Μπαχράς Ξενοφώντας, πρόεδρος Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης  Δυμαίων.
2.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 του Δήμου»

 

  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΧΑΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.».

 

  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων».

 

  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού ».

 

  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας Προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης (τονερ, κ.λ.π.) και πολλαπλών εκτυπώσεων».

 

  Εισηγητής:  Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό χώρων της πλατείας της Τ.Κ. Αλισσού για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος».

 

  Εισηγητές: 1) Μυλωνάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2) Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

8.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό ιδιωτικού χώρου θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑ) στην Τ.Κ. Κ. Αλισσού ».

 

  Εισηγητές: 1) Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

2) Μυλωνάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

9.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση μίσθωσης  χημικών τουαλετών».

 

  Εισηγητής:  Παλαιολόγος Γεώργιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με το Αίτημα του Δημότη Ριχάνη Βασιλείου του Ιωάννη.

 

  Εισηγητής:  Παλαιολόγος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος  Δυτικής Αχαΐας.
11.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτες παροχής διαφόρων υπηρεσιών για την πυροπροστασία έτους 2016  του Δήμου».

 

  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση των αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών».

 

  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος , Πρόεδρος επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων