Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας

Σας προσκαλούμε την Εικοστή Πρώτη ( 21η ) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Δήμου μας, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΙΣ 21 Οκτωβριου 2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 22.158/16.10.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2015 του Ο.Τ.Α.Δ.

 

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών , Πρόεδρος Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Μείωση της χρηματοδότησης κατά 10% από το Ίδρυμα Νεότητας και Δια Βίου Μάθησης των Σχολικών Επιτροπών για το σχολικό έτος 2015-2016 που αφορά την μισθοδοσία των Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριστριών.

 

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών , Πρόεδρος Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση υποβολής αιτήματος για Ανανέωση της κατά χρήση παραχώρησης από τον ΟΑΕΔ προς το Δήμο Δυτικής Αχαΐας των καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης στον οικισμό Νέες Εργατικές Κατοικίες (του Ο.Ε.Κ.)

 

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών , Πρόεδρος Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης περί Έγκρισης του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δυμαίων του Δήμου.

 

Εισηγητής: Παπαδοπούλου – Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δυμαίων.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δυμαίων του Δήμου.

 

Εισηγητής: Παπαδοπούλου – Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δυμαίων.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την έγκριση δέσμευσης θέσης στάθμευσης  στις οδούς Αχαϊκής Συμπολιτείας και Π. Πύργου ( επί της Αχαϊκής Συμπολιτείας ) έμπροσθεν καταστήματος ειδών ζαχαροπλαστικής ιδιοκτησίας Νικόλαου Κατσουλιέρη.

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης περί διαγραφής οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού».

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αναγκαιότητας εκπόνησης της μελέτης για την προστασία της ακτής Καλαμακίου, της Τοπικής Κοινότητας Λιμνοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Μόβρης, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας»

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή διωρόφου οικοδομής (πρώην κοινοτικό κατάστημα Ελαιοχωρίου)»

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας και Πρόεδρος της Επιτροπής    Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων