Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας

Σας προσκαλούμε την Εντεκάτη ( 11η ) Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Δήμου μας, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 23.731/6.11.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έκδοση ψηφίσματος για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
2. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έκδοση ψηφίσματος για την συνέχιση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.

Εισηγητές:1) Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
2) Παπαδοπούλου-Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
3. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Ψήφιση του σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού – Α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος – 2015-2019 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας».

Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
4. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση Τοπικού Διαχειριστικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Δυτικής Αχαΐας» και καθορισμός του τρόπου εκπόνησης αυτής.

Εισηγητές: 1) Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2) Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος ΦΟ.Δ.Σ.Α. 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας.
5. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αποδοχή και Διάθεση ποσού 81.180,00 € (Γ’ Δόση 2015) για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Βοηθός Δημάρχου σε Θέματα Παιδείας.
6. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 του Δήμου (γ΄ Τρίμηνο 2015).

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση διενέργειας προμήθειας σφραγίδων για τις ανάγκες του Δήμου Λήψη.

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ειδών ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου.

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης περί Έγκρισης «Καθορισμού του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγούς)».

Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
11. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση επιστροφής παραβόλου, λόγω μη έκδοσης Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηχητικού συστήματος».

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος».

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
14. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικών εξαρτημάτων συντήρησης έργων υποδομών».

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
15. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υδρορροών για τα δημοτικά κτίρια».

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
16. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ξυλείας».

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
17. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκπόνησης της μελέτης «Τοπογραφική Αποτύπωση Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκών».

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
18. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση των αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.ΦΟ.Δ.
19. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Παραχώρησης ενός κοντέινερ στον Εξωραϊστικό Σύλλογο “Η Αγία Παρασκευή” στην Άνω Αχαΐα για τις ανάγκες του συλλόγου.

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
20. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Παραχώρησης μίας αίθουσας στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Ριόλου στον Πολιτιστικό & Περιβαλλοντικό Σύλλογο Ριόλου “Λάρισσος” για τις ανάγκες του συλλόγου.

Εισηγητής: Διακάτος Άγγελος, Βοηθός Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.
21. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Παραχώρησης μίας αίθουσας στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Λακκόπετρας στον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Λακκόπετρας “Ο Άγιος Δημήτριος” για τις ανάγκες του συλλόγου.

Εισηγητής: Διακάτος Άγγελος, Βοηθός Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.
22. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση του Αιτήματος Παραχώρησης μίας αίθουσας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Κτίριο του Δημαρχείου του Πρώην Δήμου Λαρίσσου στο Κ.Ε.Κ. «ΕΡΕΙΣΜΑ» για την διεξαγωγή εκπαίδευσης σχετικά με την πιστοποίηση Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Εισηγητές: 1) Παλαιολόγος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2) Διακάτος Άγγελος, Βοηθός Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.
23. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Παραχώρησης του κτιρίου που στέγαζε των πρώην Αγροτικό Συνεταιρισμό Γομοστού στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γομοστού “Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος” για τις ανάγκες του συλλόγου.

Εισηγητής: Παλαιολόγος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων