Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 και ώρα 13:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

 

 

 

 

 

 Κάτω Αχαΐα 22 Ιουλίου 2016

Αριθ. Πρωτ. 12649        

 

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Πληροφ.: Αθανάσιος Ραυτακόπουλος
Τηλ.: (26930) – 25582
Fax: (26930) – 22076
Email: athraf@1321.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

1. Μυλωνά Νικ. Παναγιώτη

2. Τραχάνη Ανδ. Σπυρίδωνα

3. Δημόπουλο Ιωαν. Σπυρίδωνα

4. Παλαιολόγο Κων. Γεώργιο

5. Γκοτσούλια Βασ. Διονύσιο

6. Στεργιόπουλο Κων. Άγγελο

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 και ώρα 13:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
  2. Εξέταση ένστασης της εταιρίας «Γιαννακοπούλου Παναγιώτα του Δημητριου» κατά του πρακτικού της Επιτροπής για το διαγωνισμό «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας του Νομικού του Προσώπου (Ο.Τ.Α.Δ.) και των Σχ. Επιτροπών  Α΄ Βαθμιας & Β΄ Βαθμιας Εκπαίδευσης».
  3. Περί απευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος της «Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας του Νομικού του Προσώπου (Ο.Τ.Α.Δ.) και των Σχ. Επιτροπών  Α΄ Βαθμιας & Β΄ Βαθμιας Εκπαίδευσης» μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών της απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης.
  4. Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με Ανδρέα Μπαλτίκα του Κωνσταντίνου και παραίτηση ή μη από τα δικόγραφα ανακοπών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κατά των υπ’ αριθ. 195/2014 και 24/2015 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Δύμης.
  5. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 5/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δύμης σχετικά με δικαστική υπόθεση της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  6. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο του Δήμου σχετικά με δικαστική υπόθεση Γεωργίου Αποστολόπουλου κ.λ.π. κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  7. Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής.
  8. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
  9. Εξέταση αιτήματος του κ. Καλογερή Ανδρέα του Ιωάννη για μείωση εγγυητικής επιστολής.
  10. ΄Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή.

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων