Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:00΄

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

1. Μυλωνά Νικ. Παναγιώτη

2. Τραχάνη Ανδ. Σπυρίδωνα

3. Δημόπουλο Ιωαν. Σπυρίδωνα

4. Παλαιολόγο Κων. Γεώργιο

5. Γκοτσούλια Βασ. Διονύσιο

6. Στεργιόπουλο Κων. Άγγελο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο του Σπυρίδωνα σχετικά με την υπ’ αριθ. 63/2015 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δύμης.
  2. Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο του Σπυρίδωνα σχετικά με την υπ’ αριθ. 64/2015 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δύμης.
  3. Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο του Σπυρίδωνα σχετικά με την υπ’ αριθ. 65/2015 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δύμης.
  4. Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο του Σπυρίδωνα σχετικά με την υπ’ αριθ. 66/2015 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δύμης.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων