Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13:00΄ στην Κάτω Αχαΐα

ΠΡΟΣ:Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

 1. Μυλωνά Νικ. Παναγιώτη
 2. Τραχάνη Ανδ. Σπυρίδωνα
 3. Δημόπουλο Ιωαν. Σπυρίδωνα
 4. Παλαιολόγο Κων. Γεώργιο
 5. Γκοτσούλια Βασ. Διονύσιο
 6. Στεργιόπουλο Κων. Άγγελο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στο πολιτιστικό κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου (γ΄ τρίμηνο 2015).
 2. Έγκριση δαπάνης, περιγραφή εργασιών και ανάθεση σε Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2015 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
 3. Λήψη απόφασης για Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης έτους 2015.
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου (Ο.Τ.Α.Δ.) για το έτος 2015.
 5. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενου κτηρίου για τη δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Σαγεΐκων της Δ.Ε. Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας».
 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη προστασίας ακτής Καλαμακίου Δυτικής Αχαΐας».
 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και λοιπού εξοπλισμού».
 8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ασφαλτικού υλικού Δ.Ε. Μόβρης».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων