Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:30΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

 

 

 

 

 

 Κάτω Αχαΐα 9 Σεπτεμβρίου 2016

Αριθ. Πρωτ.15248         

 

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Πληροφ.: Αθανάσιος Ραυτακόπουλος
Τηλ.: (26930) – 25582
Fax: (26930) – 22076
Email: athraf@1321.syzefxis.gov.gr
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

1. Μυλωνά Νικ. Παναγιώτη

2. Τραχάνη Ανδ. Σπυρίδωνα

3. Δημόπουλο Ιωαν. Σπυρίδωνα

4. Παλαιολόγο Κων. Γεώργιο

5. Γκοτσούλια Βασ. Διονύσιο

6. Στεργιόπουλο Κων. Άγγελο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:30΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων στην πόλη της Κάτω Αχαΐας.
  2. Καθορισμός του τέλους και του χρόνου δημοσίευσης της προκήρυξης για την εκμίσθωση περιπτέρων, που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων ΑΜΕΑ, Πολυτέκνους, Πολεμιστές Κύπρου, χωρίς Δημοπρασία και συγκεκριμένα το 30% επί του συνόλου των καθοριζομένων θέσεων ( δύο περίπτερα) σύμφωνα με την υπ αρ. 184/2016 ληφθείσα απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  3. Αποδοχή γεωτεχνικής μελέτης του έργου :“Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δήμου Δύμης (Δ.Δ. Αλισσού – Κάτω Αλισσού)”.
  4. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων