Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την  Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

 

 

 

 

 

 Κάτω Αχαΐα  23 Οκτωβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ. 18790                     

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Πληροφ.: Αθανάσιος Ραυτακόπουλος
Τηλ.: (26930) – 25582
Fax: (26930) – 22076
Email: athraf@1321.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

1. Γκοτσόπουλο Αριστ. Βασίλειο

2. Ορδίτη Σπυρ. Αλέξιο

3. Ράθωση Αθαν. Παναγιώτη

4. Σκάγια Ανδ. Χρήστο

5. Γκοτσούλια Βασ. Διονύσιο

6. Στεργιόπουλο Κων. Άγγελο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την  Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:30΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του  Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί αποδοχής δωρεάν παραχώρησης χρήσης μηχανήματος έργων (Γκρέιντερ) από ιδιώτη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  2. Tροποποίηση ή μη της υπ’ αριθ. 38/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και αντικατάσταση ή μη μελών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
  3. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017.
  4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΧΟΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΟΥ».

 

  1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΕΛΙΤΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΟΥ».

 

  1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΙΦΟΡΑΙΙΚΩΝ».

 

  1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΩΛΕΝΙΑΣ».

 

  1. Διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Αμοιβές τεχνικών για εργασίες επικαιροποίησης σχεδίων θεσμοθετημένων ορίων οικισμών δήμου».

 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων