τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 και ώρα 13:00΄ στην Κάτω Αχαΐα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 και ώρα 13:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 2. Καθορισμός όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (εξέδρα) που βρίσκεται στην οδό Αποστόλου Ανδρέου και Παπαδημητρίου της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας.
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης τμήματος παραλιακής ζώνης Κάτω Αχαΐας (περιοχή Καλύβες)»
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης ανατολικού τμήματος κεντρικού πυρήνα οικισμού Κάτω Αχαΐας (Επέκταση έργων ανάπλασης-2η Φάση Ανάπλασης)»
 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ»
 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ»
 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αναβάθμισης υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου-κατά τόπους ανακατασκευής διακοινοτικού οδικού δικτύου-ΜΠΕ στην Δ.Ε. Δύμης»
 8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αναβάθμισης υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου-κατά τόπους ανακατασκευής διακοινοτικού οδικού δικτύου-ΜΠΕ στην Δ.Ε. Λαρίσου»
 9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αναβάθμισης υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου-κατά τόπους ανακατασκευής διακοινοτικού οδικού δικτύου-ΜΠΕ στην Δ.Ε. Μόβρης»
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αναβάθμισης υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου-κατά τόπους ανακατασκευής διακοινοτικού οδικού δικτύου-ΜΠΕ στην Δ.Ε. Ωλενίας»
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΛΥΚΩΝ»
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση) της υπηρεσίας με τίτλο: «Έκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015, στις ΤΚ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΚΑΓΚΑΔΙΟΥ – ΡΙΟΛΟΥ – ΚΡΙΝΟΥ των Δ.Ε. Λαρίσου και Μόβρης»
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση) της υπηρεσίας με τίτλο: «Έκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015, στις ΤΚ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ – ΑΡΑΞΟΥ της Δ.Ε. Λαρίσου»
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση) της υπηρεσίας με τίτλο: «Έκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015 στις ΤΚ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ – ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ των ΔΕ Λαρίσου και Μόβρης»
 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση) της υπηρεσίας με τίτλο: «Έκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015, στις ΤΚ Κ. ΑΧΑΪΑΣ – ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΠΙΔΕΩΝΑΣ – ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ των Δ.Ε. Δύμης, Λαρίσου και Μόβρης»
 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση) της υπηρεσίας με τίτλο: «Έκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015, στις ΤΚ ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ – ΠΟΡΤΩΝ – ΧΑΡΑΥΓΗΣ της Δ.Ε. Ωλενίας»
 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση) της υπηρεσίας με τίτλο: «Έκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015, στις ΤΚ ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ – ΑΧΑΪΚΟΥ – ΑΛΙΣΣΟΥ – ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ – ΝΙΦΟΡΑΙΙΚΩΝ των Δ.Ε. Δύμης και Ωλενίας»
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση) της υπηρεσίας με τίτλο: «Έκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015, στις ΤΚ ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΟΥ – ΑΠΙΔΕΩΝΑΣ των Δ.Ε. Μόβρης και Λαρίσου»
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση) της υπηρεσίας με τίτλο: «Έκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015, στις ΤΚ ΑΛΙΣΣΟΥ – ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ – ΑΧΑΪΚΟΥ – ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ – ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ των Δ.Ε. Δύμης και Ωλενίας»
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση) της υπηρεσίας με τίτλο: «Έκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015, στις ΤΚ ΝΙΦΟΡΑΙΙΚΩΝ – ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ της Δ.Ε. Δύμης»
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση) της υπηρεσίας με τίτλο: «Έκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015, στις ΤΚ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ – ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ – ΦΛΟΚΑ – ΧΑΡΑΥΓΗΣ – ΑΡΛΑΣ – ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΑΙΙΚΩΝ – ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ – ΛΟΥΣΙΚΩΝ των Δ.Ε. Δύμης και Ωλενίας»
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση) της υπηρεσίας με τίτλο: «Έκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015, στις ΤΚ ΦΛΟΚΑ – ΧΑΡΑΥΓΗΣ – ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ της Δ.Ε. Ωλενίας»
 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση) της υπηρεσίας με τίτλο: «Έκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015, στις ΔΕ Λαρίσου και Μόβρης (ΤΚ ΜΥΡΤΟΥ – ΦΡΑΓΚΑΣ – ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ – ΚΑΡΑΙΙΚΩΝ – ΡΙΟΛΟΥ – ΚΑΓΚΑΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ)
 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση) της υπηρεσίας με τίτλο: «Έκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015, στις ΤΚ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ – ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΥΡΤΟΥ – ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΑΙΙΚΩΝ – ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ των ΔΕ Λαρίσου, Μόβρης και Ωλενίας»
 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση) της υπηρεσίας με τίτλο: «Έκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015, στην ΤΚ ΑΠΙΔΕΩΝΑΣ της ΔΕ Λαρίσου»
 8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση) της υπηρεσίας με τίτλο: «Έκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015, στις ΤΚ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΥΡΤΟΥ – ΚΑΡΑΙΙΚΩΝ – ΑΝΩ ΑΧΑΪΑΣ – ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ των Δ.Ε. Δύμης και Μόβρης»
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση) της υπηρεσίας με τίτλο: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση θεομηνιών στην ΔΕ Δύμης»
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση) της υπηρεσίας με τίτλο: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση θεομηνιών στην ΔΕ Μόβρης»
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση) της υπηρεσίας με τίτλο: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση θεομηνιών στην ΔΕ Ωλενίας»

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων