Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την  Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:30΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

 

 

 

 

 

 Κάτω Αχαΐα  17 Αυγούστου 2017

Αριθ. Πρωτ. 14230                  

 

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Πληροφ.: Αθανάσιος Ραυτακόπουλος
Τηλ.: (26930) – 25582
Fax: (26930) – 22076
Email: athraf@1321.syzefxis.gov.gr

 

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

1. Γκοτσόπουλο Αριστ. Βασίλειο

2. Ορδίτη Σπυρ. Αλέξιο

3. Ράθωση Αθαν. Παναγιώτη

4. Σκάγια Ανδ. Χρήστο

5. Γκοτσούλια Βασ. Διονύσιο

6. Στεργιόπουλο Κων. Άγγελο

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την  Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:30΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του  Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθεί τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017.
  2. Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής.
  3. Έκδοση Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
  4. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή Τοπικών Κοινοτήτων.
  5. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου (Β΄ τρίμηνο 2017).
  6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων για τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
  7. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 38/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δύμης που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως του Ανδρέα Μπαλτίκα του Κωνσταντίνου.
  8. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ. αριθ. 407/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών σχετικά με δικαστική υπόθεση του κ. Αντωνίου Βλάχου κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  9. Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με Θεόδωρο Κων. Παπαδόπουλο σχετικά με την υπ’ αριθ. καταθ. 870/2015 αγωγή του κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας .
  10. Παροχή πληρεξουσιότητας σχετικά με δικαστική υπόθεση του Βασίλειου Ιωαν. Ριχάνη κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων