ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  Ζ Ω ΗΣ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

 

 

                 Κάτω Αχαΐα 8 Φεβρουαρίου 2018

                                           Αριθ. Πρωτ.1381

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
   Πληροφορίες: Σοφία Κούφη
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Τηλ.: (26930) 25 582
Fax: (26930) 22 076
Email: sofiakoufi@gmail.com
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

1.     Μπαχράς Ιωαν. Ξενοφών

2.     Ραυτακόπουλος Παν.Αθανάσιος

3.     Κοκκίνη Αλεξ.  Πατρούλα

4.     Τραχάνης Ανδ. Σπυρίδων

5.     Καμπέρος Χρ. Ηλίας

6.     Ορλώφ Ιωαν. Κυριάκος

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την  Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου,  προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2018.
  2. Αναγκαιότητας χρήσης δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) για πλατείας στον οικισμό Καραμεσιναιΐκων της Τ.Λ Καραιίκων  Δ.Ε. Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  3. Έγκριση λήψης μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους (διαμόρφωση εδάφους –πεζοδρόμιο) στην Τ.Κ. Πετροχωρίου.
  4. Έγκριση λήψης μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους (διαμόρφωση εδάφους –πεζοδρόμιο) στην Τ.Κ. Κάτω Αλισσού.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΟΡΔΙΤΗΣ