Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09:00΄

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

κ.κ.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 3. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 4. Χρήστο Ανδρ. Σκάγια

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010), την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
  2. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (Α΄φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019).
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    

    

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

    

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων