ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΙΘΜΟΙ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΕ ΕΥΡΩ
0
Τακτικά Έσοδα
 7.269.197,37
 0,00
1 (πλην 13)
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)
 707.644,00
 0,00
2
Έσοδα παρελθόντων ετών
 888.000,00
 0,00
31
Εισπράξεις από Δάνεια
 0,00
 0,00
32
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
 3.631.000,00
 0,00
4
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων
 1.130.800,00
 0,00
5
Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους
 3.125.021,00
 0,00
13
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις
 2.756.937,35
 0,00
 19.508.599,72
 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΙΘΜΟΙ
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
 3.442.484,25
 0,00
61, 62
Αμοιβές και παροχές τρίτων
 3.019.527,76
 0,00
63, 64
Φόροι, τέλη, λοιπά γενικά έξοδα
 609.297,52
 0,00
651
Τοκοχρεολύσια δανείων
 331.074,62
 0,00
66
Προμήθειες,  Αναλώσεις υλικών
 724.556,49
 0,00
67, 68
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα
 2.278.258,27
 0,00
81
Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.
 725.096,59
 0,00
83
Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
 0,00
 0,00
82, 85
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
 4.607.692,04
 0,00
71
Αγορές
 259.740,00
 0,00
73
Έργα
 2.854.111,90
 0,00
74
Μελέτες
 424.260,28
 0,00
75
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
 12.500,00
 0,00
652
Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων
 0,00
 0,00
9111
Αποθεματικό
 220.000,00
 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
 19.508.599,72
 0,00
 O Προϋπολογισμός του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ οικονομικού έτους 2018 ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 237/28-11-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την υπ’αριθμ. 314387/29-12-2017 απόφασή του.
 
   
       Με Ε.Δ.                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Η προϊσταμένη της Δ/νσης
Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΥΛ. ΖΕΡΒΟΥ                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

 

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων