Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Τετάρτη 22 Απριλίου

Σας προσκαλούμε την Εικοστή Δεύτερη ( 22η) Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Δήμου μας, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 6.214/16.04.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


1ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΜΟΒΡΗΣ»

            Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

2ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΩΛΕΝΙΑΣ».

            Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

3ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΩΛΕΝΙΑΣ».

            Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

4ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια χαρτιού Φωτοτυπικού Α4 – Α3.

            Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

5ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Μεταφορά – μετεγκατάσταση των δημοτικών υπηρεσιών.

            Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

6ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή και Διάθεση ποσού 79.659,41 € (Β’ Δόση 2015) για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

            Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

7ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση ενεργειών χορήγησης Εγγυητικής Επιστολής αορίστου χρόνου καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορά στην υλοποίηση της πρότασης του Δήμου «Στέγαση και Επανένταξη Αστέγων Πολιτών Δήμου Δυτικής Αχαΐας».

            Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

8ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση ανάθεσης για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων σε τρίτο με ανοικτό διαγωνισμό.

            Εισηγητής: Παλαιολόγος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

9ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

            Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.


 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων