Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο τη Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Σας προσκαλούμε την Δεκάτη Ογδόη ( 18η ) Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Δήμου μας, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΙΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2.608/13.02.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


1ο.             Λατομική Ζώνη Αράξου. Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον. Καθορισμός – Επαναβεβαίωση της Πάγιας Θέσης του Δήμου για το Ζήτημα σε σχέση με τα νέα δεδομένα που εισάγει το άρθρο 90 του Νόμου 4313/2014.

            Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

2ο.             Διάβρωση των Ακτών της Παραλιακής Ζώνης του Δήμου μας. Πρωτοβουλίες και Δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

            Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

3ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή της Προσφοράς της Εταιρείας MEGA ΚΤΕΟ για δωρεάν τεχνικό έλεγχο των οχημάτων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

            Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

4ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς της Κάτω Αχαΐας.

            Εισηγητές: 1. Μυλωνάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2. Τησαρχόντος Ευάγγελος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας.

5ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Επικύρωση υποβολής της αναμορφωμένης αίτησης χρηματοδότησης και προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το Εθνικό Ίδρυμα Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού και το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόληψης και προαγωγής υπηρεσιών υγείας “ΙΚΕΛΟΣ”.

 

            Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.             

6ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Αορίστου Χρόνου για την υλοποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου “Στέγαση και επανένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων Δυτικής Αχαΐας” στο πλαίσιο του προγράμματος “ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ” του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

            Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.             

7ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων του Δήμου σε ιδιώτες.

 

            Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.           

8ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Οικονομικού Έτους 2015.

Εισηγητής: Κοκκίνη – Παπαδοπούλου Πατρούλα, Πρόεδρος ΚΕΔΔΥ.

9ο.             Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Οικονομικού Έτους 2014.

            Εισηγητής: Κοκκίνη – Παπαδοπούλου Πατρούλα, Πρόεδρος ΚΕΔΔΥ.

10ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση του Μονοετούς Σχεδίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Οικονομικού Έτους 2015.

          Εισηγητής: Κοκκίνη – Παπαδοπούλου Πατρούλα, Προέδρος ΚΕΔΔΥ.

11ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Διαφοράς Εσόδων – Εξόδων του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 σύμφωνα με τα άρθρα 10 & 14 του Νόμου 4071/2012.

          Εισηγητής: Κοκκίνη – Παπαδοπούλου Πατρούλα, Προέδρος ΚΕΔΔΥ..

12ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Ψήφιση του Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Προϋπολογισμού της ΚΕΔΔΥ Οικονομικού  Έτους 2014.

 

            Εισηγητής: Κοκκίνη – Παπαδοπούλου Πατρούλα, Πρόεδρος ΚΕΔΔΥ.  

13ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

 

Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

14ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Αναβάθμιση, βελτίωση σήμανση δικτύου μονοπατιών και αξιοθέατων στην Τ.Κ. Πετροχωρίου της Δ.Ε. Δύμης, Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Σπάτων, Τ.Κ. Πέττα της Δ.Ε. Λαρίσου και στην Τ.Κ. Σαντομερίου της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας».

 

            Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

15ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση βρυσών στη θέση Κεφαλόβρυσου Πορτών της Δ.Ε. Ωλενίας και στη συνέχεια της οριογραμμής Βελιτσών, Κάνδαλου της Δ.Ε. Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με το Νομό Ηλείας»

 

          Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

16ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενου κτηρίου (Μεγάλο Παλάτι του Βασιλιά) για τη μετατροπή σε μουσείο λαογραφικής-πολιτιστικής κληρονομιάς στη Δ.Κ. Μετοχίου της Δ.Ε. Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας»

 

          Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

17ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δημοτικής Ενότητας Δύμης»

 

          Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

18ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ασφαλτικού Υλικού Δημοτικής Ενότητας Δύμης»

 

          Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

19ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δημοτικής Ενότητας Δύμης»

 

          Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

20ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δημοτικής Ενότητας Λαρίσου»

 

          Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

21ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Παροχές Ένδυσης (Ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»

 

          Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

22ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της με αριθμό 11/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΑΔ σχετικά με την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού  Έτους 2015 του Οργανισμού.

 

            Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος ΟΤΑΔ.  

23ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση των ενεργειών του Προέδρου του ΟΤΑΔ για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

 

            Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος ΟΤΑΔ.  

24ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΥΑ Δυμαίων για τη διαχείριση των βυτιοφόρων του Δήμου από τη ΔΕΥΑ Δυμαίων.

 

            Εισηγητής: Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος ΔΕΥΑ Δυμαίων.             

25ο.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Εκπροσώπου του Δήμου για την παρακολούθηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 2ης Δ.Ε. Νομού Αχαΐας για την εξυπηρέτηση του Συνδέσμου από τις υπηρεσίες του Δήμου.

 

Εισηγητής: Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών       Αποβλήτων της 2ης Δ.Ε. Νομού Αχαΐας.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων