Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Παρακαλείσθε την ενδεκάτη ( 11η ) Μαϊου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα της Βιβλιοθήκης που βρίσκεται στον Α’ Όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Δήμου μας, σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ίδρυση Δημόσιου ΙΕΚ στην Κάτω Αχαϊα

Σε περίπτωση που κάποιο από τα τακτικά μέλη της επιτροπής κωλύεται να είναι παρόν στην συνεδρίαση αυτή τότε παρακαλείται αφενός να ενημερώσει την γραμματεία της Επιτροπής και αφετέρου να καλέσει τον αναπληρωτή του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων