ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Στο Δήμος Δυτικής Αχαΐας  συγκροτήθηκαν η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την διετία 2019 -2021 ως εξής :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μυλωνάς Σπυρίδων του Νικολάου, Δήμαρχος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  :

  1. Ορλώφ Κυριάκο του Ιωάννη, 2. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου,3..Καμπέρος Ηλίας  του Γεωργίου , 4. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος Γεωργίου, 5. Νικολάου Χρήστος  του Γεωργίου, 6. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος  Παναγιώτη.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

  1. Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου, 2. Καραντζάς Άγγελος του Βασιλείου, 3.Πουλίδας, Αθανάσιος Νικολάου, 4. Βερρόπουλος Αναστάσιος του Άγγελου, 5. Τραχάνης Σπυρίδων Ανδρέα Μπαχράς  Ξενοφώντας Ιωάννη

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορλώφ Κυριάκος του Ιωάννη

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

  1. Γκοτσόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη, 2. Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου, 3. Καμπέρος Ηλίας Γεωργίου, Ταπεινός Κωνσταντίνος Νικολάου,  5. Δημόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη, 6. Ορδίτης Αλέξιος  Σπυρίδων.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

  1. Καραντζάς Άγγελος του Βασιλείου., 2. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου,3.Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη Αργυρίου, 4. Πουλίδας Αθανάσιος του Νικολάου,  Μπαχράς Ξενοφώντας του Ιωάννη,   6.  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος Παναγιώτη.