Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «RESILOC-HORIZON 2020» με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης σε κρίσεις και καταστροφές. Η ομάδα εργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε μια έρευνα με σκοπό να καταγραφούν οι εμπειρίες σας από καταστροφές και πόσο καλά προετοιμασμένοι αισθάνεστε για να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τέτοιες καταστάσεις.
 
Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να διαθέσετε λίγα λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας (δεν απαιτούνται παραπάνω από 10 λεπτά) στη συμπλήρωση, ανώνυμα, του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου: