Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με απόφασή της ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας και χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων. Προσωρινός ανάδοχος είναι η «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΑΕΒΕ» και η προσφορά της ήταν στις 149.792 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προσθήκη του νέου απορριμματοφόρου στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητες αποκομιδής των απορριμμάτων και συνεπώς να βελτιώσει την εικόνα του Δήμου στον τομέα της καθαριότητας αλλά και να βελτιώσει τις σχετικές υπηρεσίες προς τους δημότες.