Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων την
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00π.μ., στην Κάτω Αχαΐα και στην Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που βρίσκεται στον 1ο όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου Μελίνα Μερκούρη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο: «Έγκριση συμμετοχής του Ο.Τ.Α.Δ στη δράση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. -Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021- και εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου». Θέμα 2ο: «Έγκριση δυναμικότητας του Παιδικού Σταθμού του Ο.Τ.Α.Δ. για τη σχολική χρονιά 2020- 2021». Θέμα 3ο: «Aνανέωση/παράταση συμβάσεων των απασχολουμένων στον Παιδικό Σταθμό Κ.Αχαΐας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια της δράσης της ΕΕΤΑΑ Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Θέμα 4ο: «Ορισμός τακτικού μέλους σε επιτροπές παραλαβής λόγω μετάταξης υπαλλήλου». Θέμα 5ο: «Διαγραφή νηπίων από τη δύναμη των Παιδικών Σταθμών σχολικής χρονιάς 2019-2020». Λόγω των μέτρων αποφυγής διάδοσης του covid-19, θα πρέπει να κρατούνται αποστάσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό μέλος.

 

TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 31.07.2020 (1)