Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00΄ στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας του έργουΕπίστρωση αγροτικών οδών Δύμης”.
  2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας του έργου “Επίστρωση αγροτικών οδών Μόβρης”.
  3. Έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας του έργου “Επίστρωση αγροτικών οδών Λαρίσου”.
  4. Έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας του έργου “Επίστρωση αγροτικών οδών Ωλενίας”.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

18η συνεδρίαση 9-6-2020