Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 163/Α.Π.33282/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00΄ στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  1. Έγκριση της αριθ. 9/2020 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων  (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.) με θέμα ¨Έγκριση 2ης διαφοράς εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 επιχορήγηση της επιχείρησης¨
  2. 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

27η συνεδρίαση -2020