Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 1η Συνεδρίαση 2020, του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που θα γίνει στο Κλειστό Γυμναστήριο (πλησίον του Εθνικού Σταδίου) Κάτω Αχαΐας, στις 29 Μαΐου 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή ώρα έναρξης 7.30 μ.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Απολογισμός Χειμερινής Περιόδου 2019-2020.

Εισήγηση Δημάρχου και Προέδρου του Σ.Τ.Ο.

ΘΕΜΑ 2ο : Οργάνωση , Συντονισμός , ετοιμότητα των αρμοδίων εμπλεκομένων Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού ,ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2020 – λήψη αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.

Εισήγηση Δημάρχου και Προέδρου του Σ.Τ.Ο.

Παρουσίαση του Ειδικού Σχεδίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών σύμφωνα με την 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».

 

Εισήγηση Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας επί των υπολοίπων θεμάτων:

ΘΕΜΑ 3ον : την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού και των υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης, για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των διοικητικών τους ορίων.

ΘΕΜΑ 3ον την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.

ΘΕΜΑ 4ον την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών

ΘΕΜΑ 5ον τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ 6ον τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών

ΘΕΜΑ 7ον το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών

ΘΕΜΑ 8ον Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Σωματείου Εθελοντών Διασωστών πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας (ΣΕΔΙΠ).

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Φυσιολατρικού Συλλόγου όρους Μόβρης « Η ΑΡΙΑ».