ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

1.   Γκοτσόπουλο Αριστ.Βασίλειο

2.   Μάλλιαρη Βασ. Γρηγόριο

3.   Καμπέρο Xρ. Ηλία   

4.   Ταπεινό Νικ. Κωνσταντίνο

5.   Δημόπουλο  Ιωαν. Σπυρίδωνα

6.   Ορδίτη Σπ.Αλέξιο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του  Δημαρχείου,  προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Γνωμοδότηση επί χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου σε ιδιοκτησία στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Π.Π. Γερμανού στην Κάτω Αχαΐα.
  2. Έγκριση αποφάσεων Κοινότητας Χαïκαλίου σχετικά με τις βασικές αρχές ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων – ενέργειες της Κοινότητας.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  

ΟΡΛΩΦ ΙΩΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ   

8-19