Πρόσκληση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΑΔ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης), την Τετάρτη 03 Μαΐου 2023 και ώρα 10:30π.μ., στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για την
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:
Θέμα 1 ο : «Περί έγκρισης της διενέργειας προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Ο.Τ.Α.Δ».
Θέμα 2 ο : «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Παιδικού Σταθμού της Α’ Διασποράς 116 Π.Μάχης».
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων