Σας προσκαλούμε τη Εικοστή Εβδόμη (27η) Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.Συζήτηση σχετικά με αίτημα δημοτικών συμβούλων όπως αυτό διατυπώνεται στο με αριθ. πρωτ. 1546/21-02-2020 έγγραφο τους (Τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Δυτικής Αχαΐας και ΠΕΣΔΑ) .

2.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έτους 2020 .

    4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020