Σας προσκαλούμε την Εικοστή Ενάτη (29η) Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

                                                 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

        Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης

Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  29ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 560/15-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» .

Εισηγητής: Καραντζάς Άγγελος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

2.                  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή χρηματοδότησης από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΠΑΑ) 2014-2020) της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ & ΠΟΡΤΩΝ» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011041245) και εξουσιοδότηση για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (ΟΤΔ) και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ.
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.                  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή χρηματοδότησης από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΠΑΑ) 2014-2020) της πράξης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011059646) και εξουσιοδότηση για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (ΟΤΔ) και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ».
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.                  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 193/2019 απόφαση του ΔΣ με θέμα: ¨Καθορισμός  τελών και προστίμων για την χρήση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου σύμφωνα και με τον κανονισμό διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου¨.
  Εισηγητής: Μάλλιαρης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.                  Συζήτηση – Ενημέρωση  σχετικά με την σύσταση φορέα διαχείρισης του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                  Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την  κατασκευής του τμήματος Πατρών – Πύργου του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Τσακώνα.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.                  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου (μνημονίου), για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων περιόδου 2019-2020.(εξ αναβολής).
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας:.
8.                  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου (δ΄ τρίμηνο 2019.

Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

9.                  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
  Εισηγητής: Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

             

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 560/23-01-2020  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  29ης ΙΑΝΟΥΑρίου 2020

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Σπυρίδωνα Νικ. Μυλωνά .

 β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Ορλώφ Κυριάκο του Ιωάννη
 2. Μπουχέλο Ανδρέα του Δημητρίου
 3. Ταπεινό Κωνσταντίνο του Νικολάου
 4. Καμπέρο Ηλία του Χρήστου
 5. Μάλλιαρη Γρηγόριο του Βασιλείου
 6. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη του Αργυρίου
 7. Γκοτσόπουλο Βασίλειο του Αριστείδη
 8. Σταυρογιαννόπουλο Σπυρίδωνα του Γεωργίου
 9. Παλαιολόγο Κωνσταντίνο του Γεωργίου
 10. Βερρόπουλο Αναστάσιο του Άγγελου
 11. Καραντζά Άγγελο του Βασιλείου
 12. Πουλίδα Αθανάσιο του Νικολάου
 13. Νικολάου Χρήστο του Γεωργίου
 14. Λιάκο Φίλιππο του Άγγελου
 15. Οικονομόπουλο Ηλία του Ανδρέα
 16. Ραυτακόπουλο Αθανάσιο του Παναγιώτη
 17. Μπαχρά Ξενοφώντα του Ιωάννη
 18. Μαυρόγιαννη Διονύσιο του Παναγιώτη
 19. Τραχάνη Σπυρίδωνα του Ανδρέα
 20. Ορδίτη Αλέξιο του Σπυρίδωνος
 21. Σταθόπουλο Ανδρέα του Κωνσταντίνου
 22. Δημόπουλο Σπυρίδωνα του Ιωάννη
 23. Οικονομόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου
 24. Στεργιόπουλο Άγγελο του Κωνσταντίνου
 25. Ανδρικόπουλο Γεώργιο του Χρήστου
 26. Θανόπουλο Αλέξιο του Δημητρίου

 γ)  Τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

 1. Τησαρχόντο Κων. Ευάγγελο Κάτω Αχαΐας
 2. Μπεζεριάνου Γεωρ. Ελένη Αλισσού
 3. Στρουμπούτα Γρηγ.Ανδρέα Κάτω Αλισσού
 4. Μαγκαφά Στ.Οδυσσέα Νιφοραιΐκων
 5. Ζαμπέτα Αγγ. Ανδρέα Πετροχωρίου
 6. Μωησίδη Γεωρ. Ιορδάνη Απιδεώνας
 7. Πικραμένο Γεωρ. Παναγιώτη Αράξου
 8. Βγενόπουλο Παν. Νικόλαο Βελιτσών
 9. Κούτουλα Ιωαν. Νικόλαο Καγκαδίου
 10. Ντεντόπουλο Αργ. Γεώργιο Λακκόπετρας
 11. Λαγό Ανδρ.  Γεώργιο Μετοχίου
 12. Δημητρόπουλο Αριστ. Γεώργιο Μιχοΐου
 13. Κανελλόπουλο Νικ. Θεόδωρο Πέττα
 14. Βαβαρούτα Νικ. Διονύσιο Ριόλου
 15. Κωστούρο Κων. Γεώργιο Καραιΐκων
 16. Κωνσταντινόπουλο Βασ. Νικόλαο Κρίνου
 17. Γκόβα Ιωάν. Σαράντη Λιμνοχωρίου
 18. Σταυρόπουλο Αθ. Βασίλειο Μύρτου
 19. Σαρτζή Γρηγ. Ανδρέα Σαγαιΐκων
 20. Κατριμπούζα Βασ. Δημήτριο Φράγκα
 21. Θεοδωρόπουλο Παν. Γεώργιο Αγίου Νικολάου Κράλη
 22. Παναγιωτόπουλο Ηλ. Ανδρέα Αγίου Στεφάνου
 23. Σώρρα Γεωρ. Αναστάσιο Άρλας
 24. Δημόπουλο Αθαν. Ιωάννη Κάτω Μαζαρακίου
 25. Κουνέλη Κων. Δημήτριο Λουσικών
 26. Κυριαζή Αθαν. Νικόλαο Μιτοπόλεως
 27. Διαμαντόπουλο Αριστ. Γεώργιο Σαντομερίου
 28. Σαββόπουλο Πέτρ. Βασίλειο Χαϊκαλίου
 29. Χρυσανθακόπουλο Ιωάν. Νικόλαο Χαραυγής

  ε)  Τους Εκπροσώπους των Κοινοτήτων.

 1. Κριμπά Σωτ. Ιωάννη Αγιοβλασιτίκων
 2. Γεωργόπουλο Νικ. Ανδρέα Αγίου Νικολάου Σπάτων
 3. Κόλλια Ιωαν. Αντώνιο Άνω Αχαΐας
 4. Καλδίρη Βασ. Διαμάντω Άνω Σουδεναιΐκων
 5. Κολλιόπουλο Χρ. Παναγιώτη Αχαϊκού
 6. Παναγόπουλο Αγγ. Κωνσταντίνο Ελαιοχωρίου
 7. Ταπεινό Ηλ. Χρήστο  Ματαράγκας
 8. Δριμάλα Χρ. Παναγιώτη Πορτών
 9. Σταθόπουλο Βασ. Ανδρέα Φλόκα
 10. Αλεξόπουλο Γεωρ. Χρήστο Φώσταινας

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ & ΠΟΡΤΩΝ»

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (1)_2

Αποδοχη επιχορηγησης απορριματοφ

EISHGHSH «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

EISHGHSH TRIMHNIAIAS EKTHESHS PROYP Δ TRIMHNO 2019 NEO_

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020-1

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ

Συγκρότηση της Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου για το έτος 2020

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ενημέρωση σχετικά με την κατασκευής του τμήματος Πατρών – Πύργου του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Τσακώνα