Σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα από 10:00΄, προκειμένου να συζητηθούν τα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης του ιού covid-19 σύμφωνα με την ΚΥΑ: Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ. 62421(ΦΕΚ 4385/Β/5-10-2020 και  την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/05.12.2020 (ΦΕΚ 5350/05.12.2020 τεύχος Β,’).

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

1η συνεδρίαση -2021

θεμα 1ο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Ο.Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 2021

θεμα 5ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Ο.Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 2021

θεμα 6ο

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΑΔΑ (1)

θεμα 9ο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Ο.Ε. 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

2-H PARATASH PROTHESMIAS-1 ΧΑΪΚΑΛΙ

Προγραμματική με ΣΥΔΙΣΑ για παροχη υπηρεσιών Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης