Σας προσκαλούμε σε τακτική  κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00΄ στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα προκειμένου να συζητηθούν τα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης του ιού covid-19 σύμφωνα με την ΚΥΑ :Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ. 62421(ΦΕΚ 4385/Β/5-10-2020.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

32η συνεδρίαση -2020